Bạn thực sự tốn bao nhiêu chi phí để tuyển dụng?

Bản tin nhân sự | 01.02.2024

Bạn thực sự tốn bao nhiêu chi phí để tuyển dụng?

Việc một vị trí tuyển dụng bị bỏ trống không phải lúc nào cũng nằm trong kế hoạch của nhà tuyển dụng. Có nhiều lý do mà một vị trí trong doanh nghiệp có thể trống, và chúng thường phản ánh sự đa dạng và thay đổi tự nhiên của môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, việc một vị trí bỏ trống đang tạo ra những chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thay vì tiết kiệm được khoản lương của vị trí đó. Vậy chi phí thực sự của một vị trí tuyển dụng trống bao gồm những gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Chi phí của một vị trí tuyển dụng đang “trống”

Chi phí cho nhân sự tạm thời

Nếu tổ chức quyết định sử dụng nhân sự tạm thời để bù đắp cho vị trí trống, chi phí này sẽ bao gồm mức lương của nhân sự tạm thời, các phúc lợi liên quan, và bất kỳ chi phí khác liên quan đến việc thuê nhân sự tạm thời.

Chi phí mềm cho 1 vị trí tuyển dụng đang trống

Bao gồm chi phí quảng cáo vị trí, chi phí sử dụng các dịch vụ tuyển dụng trực tuyến hoặc cổng thông tin việc làm, và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến quá trình tuyển dụng, chẳng hạn như chi phí đi lại cho ứng viên.

Chi phí cho những cơ hội bị mất

Đây là ước lượng về chi phí của những cơ hội kinh doanh, doanh số bán hàng, hoặc các dự án quan trọng mà vị trí trống có thể đảm nhận. Điều này có thể bao gồm chi phí mất doanh thu, chi phí mất cơ hội phát triển thị trường, và chi phí mất cơ hội khác.

Tổng cộng các yếu tố trên sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về chi phí của vị trí tuyển dụng đang trống. Điều này giúp tổ chức đánh giá tác động tài chính và quản lý chi phí hiệu quả hơn trong quá trình tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

2. Định nghĩa chi phí tuyển dụng COV?

Cost of Vacancy (Chi phí của Vị trí trống) là một thuật ngữ trong quản lý nhân sự và tuyển dụng, thường được sử dụng để đo lường chi phí mà một tổ chức phải chịu do việc để một vị trí cụ thể trống và không được thay thế nhân sự mới ngay lập tức. Điều này bao gồm các yếu tố như:

  • Sự giảm hiệu suất: Mất mát do sự giảm hiệu suất trong nhóm làm việc hoặc bộ phận liên quan đến vị trí trống.
  • Chi phí đào tạo và phát triển: Nếu người làm việc mới cần đào tạo đặc biệt hoặc có yêu cầu phát triển kỹ năng, chi phí này cũng sẽ được tính vào Cost of Vacancy.
  • Chi phí quảng cáo và tuyển dụng: Các chi phí liên quan đến việc quảng cáo vị trí, tiến hành quá trình tuyển dụng, và các dịch vụ tư vấn tuyển dụng.
  • Chi phí thời gian của nhân viên liên quan: Chi phí của thời gian và công sức mà nhân viên hoặc đội ngũ tuyển dụng phải bỏ ra để thực hiện quá trình tuyển dụng.

3. Cách tính chi phí cho một vị trí đang tuyển dụng

Để tính toán chi phí cho một vị trí đang tuyển dụng, bạn có thể xem xét các yếu tố sau:

Hệ số lương COV

Hệ số lượng Cost of Vacancy (COV) là một chỉ số dùng để đo lường ảnh hưởng tiêu cực của việc có một vị trí làm việc đang trống trong tổ chức. COV giúp đánh giá tổn thất kinh tế và hiệu suất tổ chức khi không có người làm việc trong một vị trí cụ thể.

Hệ số lương COV tính dựa trên giá trị trung bình hàng ngày của vị trí và thời gian tuyển dụng của tổ chức.

COV giúp các nhà quản lý và nhà tuyển dụng đánh giá chi phí tiêu cực của việc giữ vị trí làm việc trống và thúc đẩy quyết định nhanh chóng để điền vào vị trí đó. Điều này giúp tránh được mất mát doanh thu, giảm hiệu suất, và duy trì sự ổn định trong tổ chức.

Doanh thu bị mất đi

Ước lượng doanh thu bị mất đi do vị trí trống, đặc biệt nếu vị trí đó có ảnh hưởng đến sản xuất, dự án, hoặc doanh số bán hàng. Nếu có một công việc còn trống ở vị trí tạo ra doanh thu thì doanh thu đó sẽ bị mất nếu không có ai ở vị trí đó. Công thức là: Chi cho vị trí trống = Doanh thu trung bình hàng ngày (hoặc hàng tháng) x Số ngày (hoặc tháng) vị trí trống.

Chi tiêu ngân sách bị thất thoát

Xem xét các chi phí trong ngân sách được liên kết với vị trí, chẳng hạn như chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo, và các chi phí khác liên quan đến vị trí. Công thức là: Chi phí ngân sách bị thất thoát = Tổng chi phí ngân sách liên quan x Hệ số thời gian vị trí trống.

Chi phí thời gian để tuyển dụng

Xem xét chi phí thời gian của nhân viên liên quan vào quá trình tuyển dụng, bao gồm thời gian của nhân viên tuyển dụng, quản lý, và những người tham gia trong quá trình tuyển dụng. Công thức là: Chi phí thời gian tuyển dụng = Tổng giờ làm việc của nhân viên liên quan x Mức lương trung bình theo giờ.

Tổng cộng các yếu tố trên sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về chi phí của vị trí tuyển dụng. Điều này có thể giúp tổ chức đánh giá tác động kinh tế và quản lý chi phí hiệu quả hơn trong quá trình tuyển dụng và giữ chân nhân sự.