Field Merchandising

Field Merchandising

Đảm bảo tối ưu độ bao phủ của mặt sản phẩm tại các điểm bán. Thực thi trưng bày đúng – đủ - đẹp mắt theo planogram của retailers

  • Đảm bảo vị trí trưng bày hàng hóa tốt nhất khoảng cách của hàng hóa/kệ hàng, sản phẩm; giá cả rõ ràng

  • Chăm sóc tất cả POSM, thực hiện kệ theo planogram, kiểm tra sự hiện diện của sản phẩm, báo cáo hàng tồn kho, triển khai các chiến dịch khuyến mãi

  • Báo cáo những chương trình khuyến mãi hiện có cùng các hoạt động của đối thủ.

Giải pháp mang tính linh hoạt và quy mô để bao phủ bất kỳ số lượng cửa hàng nào vào ngày đầu tiên của chương trình khuyến mại để cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết tức thì về mức độ triển khai và tác động của hoạt động khuyến mãi.