Top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020

Thị Trường Bán Lẻ | 26.08.2020

Top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020. 6 trong số 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới là các công ty công nghệ.

1. Apple

Giá trị thương hiệu: 241,2 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 17%.

Lĩnh vực: Công nghệ. 

2. Google 

Giá trị thương hiệu: 207,5 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 24%.

Lĩnh vực: Công nghệ. 

3. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 162,9 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 30%.

Lĩnh vực: Công nghệ. 

4. Amazon

Giá trị thương hiệu: 135,4 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 40%.

Lĩnh vực: Công nghệ. 

5. Facebook

Giá trị thương hiệu: 70,3 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: -21%.

Lĩnh vực: Công nghệ. 

6. Coca-Cola

Giá trị thương hiệu: 64,4 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 9%.

Lĩnh vực: Đồ uống.

7. Disney

Giá trị thương hiệu: 61,3 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 18%.

Lĩnh vực: Giải trí. 

8. Samsung

Giá trị thương hiệu: 50,4 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: -5%.

Lĩnh vực: Công nghệ. 

9. Louis Vuitton

Giá trị thương hiệu: 47,2 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 20%.

Lĩnh vực: Hàng hóa xa xỉ. 

10. McDonald’s

Giá trị thương hiệu: 46,1 tỷ USD.

Thay đổi so với năm 2019: 5%.

Lĩnh vực: Chuỗi nhà hàng.

Sự biến đổi ngành bán lẻ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.

Nạn thất nghiệp leo thang ở Việt Nam do ảnh hưởng Covid-19.

LEAVE A COMMENT
 • Enter your phone numbers, we will contact you soon

 • Our Infomation:
  (+848) 7300 1990 - - info@peoplelinkvietnam.com

 • content
  Thank you, we will contact to you as soon as possible!
  Subscribe for newsletter
  content
  Thank you for your subscription!