About Us

OUR EXPERIENCES

 • HƠN 15 NĂM HOẠT ĐỘNG & PHÁT TRIỂN

  15
 • THÀNH CÔNG VỚI HƠN 100 DỰ ÁN DÀI HẠN & NGẮN HẠN

  100
 • CUNG ỨNG 30000 ỨNG VIÊN VÀO NGÀNH FMCG VÀ NGÀNH BÁN LẺ

  30000
 • CUNG ỨNG HƠN 8000 HƠN NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG TRÊN TOÀN QUỐC

  8000
 • LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA HƠN 36 KHÁCH HÀNG

  36
What We Do

OUR Services

 • Enter your phone numbers, we will contact you soon

 • Our Infomation:
  (+848) 7300 1990 - - info@peoplelinkvietnam.com

 • content
  Thank you, we will contact to you as soon as possible!
  Subscribe for newsletter
  content
  Thank you for your subscription!