Những thông tin cần thiết về Phúc lợi xã hội cho người lao động

Retail News | 28.12.2020

Những thông tin cần thiết về Phúc lợi xã hội cho người lao động

Chế độ phúc lợi là một trong những quyền lợi của người đi làm được pháp luật bảo hộ. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng chế độ bảo hiểm, phúc lợi tuyệt vời cho người lao động như một cách để thu hút nhân tài – phát triển quốc gia. Vậy, ở Việt Nam hiện nay phúc lợi là gì, bạn đã rõ về những phúc lợi của mình chưa.

Các loại phúc lợi cho người lao động

• Phúc lợi bắt buộc
Là các phúc lợi tối thiểu mà các tổ chức phải đưa ra theo yêu cầu của pháp luật. Phúc lợi bắt buộc có thể bao gồm: các loại bảo đảm, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Ở Việt Nam, các phúc lợi bắt buộc bao gồm 5 chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động: trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất. Theo Điều 149 – Bộ luật Lao động (sửa đổi 20020 và Nghị định 12/CP về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội (26/01/1995), quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn:

o Người sử dụng lao động đóng 15% so với tổng quĩ tiền lương
o Người lao động đóng 5%
o Hỗ trợ của Nguồn nhân lực
o Tiền sinh lời của quĩ
o Các nguồn khác

• Phúc lợi tự nguyện
Là các loại phúc lợi mà tổ chức đưa ra, tùy thuộc vào khả năng kinh tế của họ và sự quan tâm của lãnh đạo ở đó. Bao gồm các loại sau:

Các phúc lợi bảo hiểm

o Bảo hiểm sức khoẻ: để trả cho việc ngăn chặn bệnh tật như các chương trình thể dục thể thao để tránh căng thẳng khi mà hiệu ứng stress ngày càng tăng trong môi trường làm việc hoặc chăm sóc ốm đau, bệnh tật.
o Bảo hiểm nhân thọ: trả tiền cho gia đình người lao động khi người lao động qua đời. Có thể người sử dụng lao động hỗ trợ đóng một phần bảo hiểm hoặc toàn bộ khoản tiền bảo hiểm.
o Bảo hiểm mất khả năng lao động: trong một số công ty còn cung cấp loại bảo hiểm này cho những người lao động bị mất khả năng lao động không liên quan đến công việc họ đảm nhận.

Các phúc lợi bảo đảm

o Bảo đảm thu nhập: những khoản tiền trả cho người lao động bị mất việc làm do lý do từ phía tổ chức như thu hẹp sản xuất, giảm biên chế, giảm cầu sản xuất và dịch vụ…
o Bảo đảm hưu trí: Khoản tiền trả cho người lao động khi người lao động làm cho công ty đến một mức tuổi nào đó phải nghỉ hưu với số năm làm tại công ty theo công ty quy định.

Vai trò của phúc lợi là gì?

• Đối với người sử dụng lao động

o Chính sách phúc lợi là công cụ giúp người sử dụng lao động thu hút và giữ chân nhân viên.
o Chính sách phúc lợi giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro cao với chi phí thấp và làm giảm gánh nặng tài chính.
o Năng suất của nhân viên được cải thiện khi họ được đảm bảo an sinh cho bản thân và cả gia đình của họ.
o Phí bảo hiểm được khấu trừ thuế như chi phí của công ty, và sẽ giúp tiết kiệm cho tổ chức.

• Đối với người lao động

o Nhân viên có thể cảm thấy an tâm và tăng năng suất làm việc cũng như mức độ hài lòng bằng cách đảm bảo rằng họ và gia đình họ được bảo vệ.
o Nhân viên có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tàn tật có thể được bảo đảm thêm về thu nhập trong trường hợp bị bệnh nặng hoặc tàn tật.
o Nhân viên có thể cảm thấy tự hào về công ty của họ nếu họ hài lòng với mức bảo hiểm nhận được.

Tọa đàm khoa học năm 2019 về Phúc lợi xã hội

Tọa đàm khoa học "Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam" do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 18.12.2019, tại Hà Nội. 

 

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, với sứ mệnh của mình, tham gia như là một chủ thể quan trọng góp phần thúc đẩy phúc lợi xã hội (PLXH), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã và đang có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo tốt nhất chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động. 

Những năm qua, Công đoàn đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, tìm tòi, sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động mới như: Chăm lo phúc lợi và triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ trợ vốn” cho người lao động, chương trình sử dụng Thẻ đoàn viên hưởng các ưu đãi giảm giá, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, đề xuất xây dựng các thiết chế công đoàn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vấn đề bức xúc cho công nhân các khu công nghiệp. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi cho người lao động, trong đó có nhiều PLXH dành riêng cho lao động nữ.

Thứ hai, về các công trình phúc lợi công cộng, các thiết chế văn hóa, thể thao như: Nhà tập thể thao đa năng, nhà sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, khu vui chơi giải trí sau giờ làm việc còn thiếu so với nhu cầu đời sống tinh thần của công nhân lao động. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các KKT, KCN còn nhiều khó khăn, do liên quan đến quỹ đất, vốn đầu tư.

Thứ ba, về y tế, giáo dục: Nhu cầu nhà trẻ, trường mầm non, trường học, trạm y tế,… tại các khu vực tập trung đông công nhân rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng nhu cầu còn hạn chế. Công nhân lao động tại các Khu công nghiệp chủ yếu tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh ngoài giờ và ngày nghỉ nên phải khám chữa bệnh tại các cơ sở ngoài công lập.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung vào các nội dung: Lý luận về phúc lợi xã hội và vai trò của Công đoàn trong chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động; Thành tựu và hạn chế trong chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động ở Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trong đó đặt trọng tâm vào các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động.

LEAVE A COMMENT
 • Enter your phone numbers, we will contact you soon

 • Our Infomation:
  (+848) 7300 1990 - - info@peoplelinkvietnam.com

 • content
  Thank you, we will contact to you as soon as possible!
  Subscribe for newsletter
  content
  Thank you for your subscription!